MED: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền (2,5%)

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (MED - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2022

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2022

- Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/08/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Dược Trung Ương Mediplantex số 356 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, điện thoại 02438641552 trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 08/08/2022. Khi nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân (Căn cước công dân), trường hợp Cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản về Công ty để Phòng Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo danh sách được nhận cổ tức năm 2021.

VNIndex

1,275.28

0.59 (0.05%)

 
VNIndex 1,275.28 0.59 0.05%
HNX 302.59 -0.43 -0.14%
UPCOM 92.84 0.2 0.22%
18/08/2022
23/08/2022
24/08/2022
26/08/2022
31/08/2022
05/09/2022
06/09/2022
07/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
26/09/2022