Bỏ khung giá đất: Những tác động và kỳ vọng

Chương trình Đối thoại đầu tuần do Báo Đầu tư thực hiện với chủ đề "Bỏ khung giá đất: Những tác động và kỳ vọng", với sự tham gia của PGS. TS. Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

Tác giả Bá Thư - Chí Cường / baodautu.vn