Hành trình vạn dặm từ một bước đi

Hành trình vạn dặm từ một bước đi

(ĐTCK) “Một năm hoạt động không phải là khoảng thời gian dài nhưng đủ để Hiệp hội Blockchain Việt Nam khẳng định vị thế là một tổ chức kết nối chia sẻ các giá trị qua chuỗi sự kiện cộng đồng và các hợp tác trong nước và quốc tế, bên cạnh việc thúc đẩy thiết lập tiêu chuẩn và bảo mật dữ liệu”. Đó là chia sẻ của GS. TSKH Hoàng Văn Huây, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain (VBA).