Mở đường tăng nguồn cung nhà ở

Mở đường tăng nguồn cung nhà ở

Dù chưa chính thức công bố, song thông tin về việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chủ trì xây dựng Đề án Thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 5/2024 hiện thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà đầu tư, doanh nghiệp.