Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh tại hội nghị.

6 tháng đầu năm, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tăng gần 7% so với cùng kỳ

(ĐTCK) 6 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đều tăng so với cùng kỳ năm 2023; giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi chế độ với tinh thần cải cách, trách nhiệm, phục vụ tối đa lợi ích của người tham gia, thụ hưởng chính sách.