Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Trung ương cách chức, khai trừ Đảng một số đảng viên có vi phạm nghiêm trọng

Các ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhận kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng.