Công ty TNHH MTV Thiên Sơn khởi kiện Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Sông Trà Quảng Ngãi liên quan đến Dự án Trang trại sản xuất Rau - Quả an toàn.

Dự án trang trại xây 7 năm chưa xong ở Quảng Ngãi: Có phải do tòa án chậm xử lý?

Dự án Trang trại sản xuất Rau - Quả an toàn thực hiện 7 năm chưa xong, chủ đầu tư cho rằng, việc sử dụng đất sai mục đích, triển khai đầu tư, sản xuất chậm tiến độ là do toà án thụ lý hồ sơ, xử lý án chậm.