Climeworks, nhà máy đầu tiên hoạt động dựa trên việc phân tách khí CO2 trong không khí xung quanh

 

Tác giả NgocTuanz