Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (MCH - UpCoM)

 

- Thời gian: Dự kiến ngày 20/04/2017

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh, địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau.