Điều phi công không được dạy nhưng luôn phải làm

Để có được giấy phép, phi công phải trải qua ít nhất từ ba đến năm năm đào tạo với cường độ cao và thực hành 1.500 giờ bay.

Tác giả Theo Vnexpress