[Đối thoại đầu tuần] Chuyển động môi trường đầu tư – kinh doanh

Khách mời của chương trình kỳ này gồm: TS. Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) và TS. Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Nghiên cứu Môi trường kinh doanh – năng lực cạnh tranh (CIEM). Các vị khách mời cùng chia sẻ đánh giá, đưa ra khuyến nghị về cải thiện môi trường kinh doanh qua cảm nhận thực tế từ các cuộc làm việc với chính quyền địa phương, công chức thực thi; từ những kiến nghị của doanh nghiệp; những bài học kinh nghiệm cải cách môi trường kinh doanh, cắt giảm điều kiện kinh doanh...

Tác giả Khánh An / baodautu.vn