[Đối thoại đầu tuần] Đấu thầu thuốc tập trung: Giữ hay bỏ?

Chương trình Đối thoại đầu tuần với chủ đề "Đấu thầu thuốc tập trung: Giữ hay bỏ?", do Báo Đầu tư thực hiện với sự tham gia của ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế.

Tác giả Dương Ngân - Chí Cường / baodautu.vn