Giá điện - điểm nghẽn trong cấp điện an toàn và thu hút đầu tư

Chương trình Đối thoại đầu tuần với chủ đề "Giá điện - điểm nghẽn trong cấp điện an toàn và thu hút đầu tư", do Báo Đầu tư thực hiện với sự tham gia của ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và tăng trưởng xanh và ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch Hiệp hội điện gió, điện mặt trời Bình Thuận, Giám đốc CTCP Phong điện Thuận Bình.

Tác giả baodautu.vn