Hướng dẫn đặt lệnh FS trên hệ thống giao dịch VPS SmartOne

(ĐTCK) Lệnh FS là tính năng cho phép nhà đầu tư thực hiện đặt lệnh mua hoặc bán với số tiền, số cổ phiếu bất kỳ. VPS là công ty chứng khoán đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam áp dụng tính năng đặt lệnh FS trên nền tảng giao dịch do công ty phát triển từ ngày 06/09/2021.

Tác giả