Kinh tế 2023: Điều hành chính sách tiền tệ và giải bài toán vốn cho doanh nghiệp

Chương trình Đối thoại đầu tuần do Báo Đầu tư thực hiện với chủ đề "Kinh tế 2023: Điều hành chính sách tiền tệ và giải bài toán vốn cho doanh nghiệp", với sự tham gia của TS. Lê Xuân Nghĩa, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia.

Tác giả baodautu.vn