Kon Tum khẩn trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Sở Xây dựng, huyện Kon Plông khẩn trương lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen đảm bảo đồng bộ, có tính chiến lược.

Tác giả Linh Đan / baodautu.vn