MrPUNG, thiết bị tuyệt vời cho những thiết bị vệ sinh bị tắc

(ĐTCK) Mr - PUNG - đánh bật ngay cả những tắc nghẽn cứng đầu nhất mà những pittông tiêu chuẩn của các thiết bị khác không thể dịch chuyển. Một thiết bị không thể thiếu trong gia đình.

Tác giả NgocTuanz