Nhận diện 2023: Cơ hội đầu tư mới trong môi trường mới

(ĐTCK) 2023 được dự báo là năm kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tiêu cực tới các kênh đầu tư. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh, bất kỳ trong bối cảnh nào cũng luôn xuất hiện các cơ hội cho nhà đầu tư.

Tác giả Thu Nguyễn