Phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Chương trình Đối thoại đầu tuần do Báo Đầu tư thực hiện với chủ đề "Phát triển du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi" với sự tham gia của ông Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch châu Á (ATI), Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam (VCTC).

Tác giả