Talkshow Chọn danh mục - kỳ 3: Tồn tại qua giông bão

(ĐTCK) Trong quá khứ, thị trường đã từng trải qua các đợt giảm điểm như hiện nay, đặc biệt là giai đoạn năm 2008. Trong các giai đoạn này, bằng cách nào nhà đầu tư có thể tồn tại? Đó chính là chủ đề của Talkshow Chọn Danh mục số 3 "tồn tại qua giông bão" do Báo Đầu tư tổ chức tuần này. 

Tác giả Hải Minh