Thuế tối thiểu toàn cầu: Thách thức và đối sách

Chương trình Đối thoại đầu tuần với chủ đề "Thuế tối thiểu toàn cầu: Thách thức và đối sách" do Báo Đầu tư thực hiện với sự tham gia của ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Tác giả baodautu.vn