Tuyến metro số 1 thiếu tiền, nhà thầu đòi ngừng thi công

Trong năm nay, tuyến số 1 của TP HCM cần hơn 5.400 tỷ đồng trong khi vốn trung ương bố trí về chỉ 2.100 tỷ - đủ trả nợ nhà thầu và tiền tạm ứng của thành phố cho năm trước.

Tác giả Theo Vnexpress