Ứng biến trong vạn biến

(ĐTCK) Với chủ đề “Ứng biến trong vạn biến/Adapting to Uncertainties”, VWAS 2024 với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các diễn giả uy tín trong nước và quốc tế sẽ thảo luận chuyên sâu về các kịch bản kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng; về các cơ hội, tỷ trọng các tài sản đầu tư nhằm đạt hiệu quả trong danh mục và chuyên sâu về danh mục cổ phiếu.

Tác giả