Việt Nam, cơ hội và lối rẽ của một nền kinh tế

Chương trình Đối thoại đầu tuần do Báo Đầu tư thực hiện với chủ đề "Việt Nam - Cơ hội và lối rẽ của một nền kinh tế", với sự tham gia của ba khách mời gồm ông Joe Damond, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định BTA của Hoa Kỳ; ông Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định BTA của Việt Nam và ông Phạm Tuấn Anh, Nhà sáng lập, Giám đốc trường Minh Việt.

Tác giả Linh Lê - Chí Cường / baodautu.vn