10 cuốn sách nên đọc trước khi khởi nghiệp

Business Insider đã liệt kê 10 cuốn sách nên đọc trước khi bắt đầu một công ty khởi nghiệp, bao gồm sách về công nghệ phần mềm, sản phẩm công nghệ cao cho đến cách nói và viết.

Tác giả Ngọc Tuấn