Bệnh viện TNH Thái Nguyên

Bác sỹ Hoàng Tuyên, Chủ tịch TNH Thái Nguyên: Không đặt nặng cạnh tranh với các bệnh viện cùng tuyến

(ĐTCK) CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) đang tuyển dụng nhân lực quy mô lớn để chuẩn bị đưa Bệnh viện TNH Việt Yên vào hoạt động, bên cạnh 2 bệnh viện hiện hữu đang hoạt động. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), bác sỹ Hoàng Tuyên, Chủ tịch TNH trò chuyện với Đầu tư Chứng khoán.