ABS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)

ABS: Ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền (5%)

CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2021

- Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/10/2021

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dịch Vụ Nông nghiệp Bình Thuận, Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/10/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

1,171.37

-2.98 (-0.25%)

 
VNIndex 1,171.37 -2.98 -0.25%
HNX 255.23 -0.45 -0.18%
UPCOM 86.68 -1.91 -2.2%