Chuyển đổi số “Nhanh hơn, thông minh hơn và xanh hơn”

(ĐTCK) Các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ hiến kế đưa Việt Nam đi nhanh hơn, thông minh hơn và xanh hơn tại Diễn đàn Chuyển đổi số do Báo Đầu tư tổ chức ngày 21/3.

Tác giả Bích Thủy