Doanh nhân Việt và bản lĩnh "ngược dòng"

Chương trình Đối thoại do Báo Đầu tư thực hiện với chủ đề Doanh nhân Việt và bản lĩnh "ngược dòng" với sự tham gia của ông Đoàn Hiếu Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y Dược Ngũ Phúc Đường.

Tác giả baodautu.vn