Giải bài toán giá trị nông sản Việt

Chương trình Đối thoại đầu tuần do Báo Đầu tư thực hiện với chủ đề "Giải bài toán giá trị nông sản Việt" với sự tham gia của bà Nguyễn Ngọc Huyền, Chủ tịch Mia Group và ông Vương Hiếu, CEO Công ty TNHH Chiếu xạ Toàn Phát.

Tác giả baodautu.vn