Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp

Chính phủ đang có rất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp chờ đợi các nỗ lực cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp được thực hiện ngay.

Tác giả baodautu.vn