Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 150% và trả cổ tức 25% bằng tiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 2/7, CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV – sàn HOSE) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Hóa chất Cơ bản Miền Nam (CSV) chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 150% và trả cổ tức 25% bằng tiền

Theo đó, Công ty sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng. Thời gian thanh toán được chia thành 2 đợt, gồm đợt 1 trả 10% từ ngày 16/7 và đợt 2 với tỷ lệ 15% sẽ thanh toán ngày 7/10.

Đồng thời, Hóa chất Cơ bản Miền Nam dự kiến phát hành 66,3 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:150, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 150 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần và giá trị quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được xác định tại ngày 31/12/2023 căn cứ theo báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán lần lượt hơn 9,5 tỷ đồng và 11,95 tỷ đồng, cùng giá trị quỹ đầu tư phát triển hơn 651 tỷ đồng.

Sau khi phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 442 tỷ đồng lên 1.105 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc quý I/2024, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 351,3 tỷ đồng, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 62,3 tỷ đồng và hơn 49,7 tỷ đồng, tương ứng giảm hơn 30% và 29,89% so với cùng kỳ.

Năm nay, CSV đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng với doanh thu hợp nhất đạt 1.640 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 261 tỷ đồng (không tính cổ tức từ công ty con là 15 tỷ đồng), lần lượt tăng 3% và 13% so với kết quả năm 2023.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/6, cổ phiếu CSV tăng 2,12% lên mức 725.200 đồng/CP, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay; đồng thời thanh khoản cũng sôi động với hơn 1,55 triệu đơn vị khớp lệnh.

Tin bài liên quan