[Infographic] Ba chủ điểm chính của WEF ASEAN 2018

Diễn ra từ ngày 11-13/9/2018 tại Hà Nội với chủ đề “ASEAN Thời đại 4.0: Tinh thần doanh nghiệp và Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4”, Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) tập trung vào ba chủ điểm chính.
[Infographic] Ba chủ điểm chính của WEF ASEAN 2018 ảnh 1
Tin bài liên quan