Kích hoạt những cơ hội M&A mới

Chương trình Đối thoại đầu tuần do Báo Đầu tư thực hiện với chủ đề "Kích hoạt những cơ hội M&A mới" với sự tham gia của TS. Nguyễn Công Ái, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt Nam và ông Danny Le, Tổng giám đốc Tập đoàn Masan.

Tác giả baodautu.vn