Kiến thức cơ bản về phái sinh cho người mới (P2): Cách đóng/mở vị thế và các loại thuế phí, lãi lỗ của 1 hợp đồng phái sinh

(ĐTCK)  Để tham gia giao dịch được, bạn buộc phải ký quỹ tối thiểu với tỷ lệ khoảng 17% giá trị thực của một hợp đồng phái sinh. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự an toàn của tài khoản thì bạn nên ký quỹ trên mức tối thiểu.

Tác giả Ngọc Tuấn