Kiến thức cơ bản về phái sinh cho người mới (P3): Các lệnh giao dịch trên thị trường

(ĐTCK) Thị trường phái sinh có tổng cộng 4 loại lệnh khi thực hiện giao dịch. Việc hiểu và có thể vận dụng đúng thời điểm đối với mỗi loại lệnh tương ứng sẽ giúp việc giao dịch của bạn trở nên hiệu quả hơn. 

Tác giả Ngọc Tuấn