Nền tảng số Việt Nam xuất sắc: Định danh và xác thực thông minh trong thanh toán trực tuyến

Báo Đầu tư tổ chức Talkshow “Nền tảng số Việt Nam xuất sắc: Định danh và xác thực thông minh trong thanh toán trực tuyến” nhằm truyền thông chính sách, giới thiệu công nghệ định danh và xác thực thông minh mới, qua đó thúc đẩy việc thực thi Quyết định số Quyết định 2345/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng có hiệu lực từ 1/7/2024.

Tác giả baodautu.vn