Nguyễn Ngọc Toản, CEO Image Travel & Event: Chung tay phát triển du lịch bền vững có trách nhiệm

Theo ông Nguyễn Ngọc Toản, CEO Image Travel & Event và là Founder của Cộng đồng du lịch có trách nhiệm WAFORT, doanh nghiệp cần hành động vì ngành du lịch Việt Nam phát triển bền vững, lâu dài; để nhận thức về du lịch có trách nhiệm ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Tác giả baodautu.vn