SKV: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền (30,1%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Mã chứng khoán: SKV - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2024

Lý do mục đích: Chi trả cổ tức năm tài chính 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 30,1%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.010 đồng)

- Thời gian thực hiện: 08/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế hoạch Tài vụ, Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa, Lô 7-9 đường Trần Hữu Duyệt (đường A1 cũ), 84 đường Đàm Quang Trung (đường B1 cũ), khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân (bản gốc).