Talkshow Chọn danh mục - kỳ 4: Phái sinh - Cơ sở: Hiểu và hành động

(ĐTCK)  Từ những vấn đề về thị trường phái sinh cũng như mối tương quan trên thị trường cơ sở, nhà đầu tư đang chìm trong tâm lý bất an, giằng co giữa các quyết định nên gồng lỗ tiếp hay không, bắt đáy khi giá cổ phiếu đã rẻ hay đứng ngoài thị trường chờ cơ hội rõ ràng hơn… Đây cũng là lý do chuỗi Talkshow Chọn danh mục lựa chọn chủ đề “PHÁI SINH - CƠ SỞ: Hiểu và hành động” cho Chương trình số 4.

Tác giả Kiều Trang