Thêm một tuần kiếm đậm của các tỷ phú

(ĐTCK)

Tác giả Ngọc Tuấn