Tiếp cận vốn ngân hàng, doanh nghiệp phải chủ động

(ĐTCK) Tại Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2017 do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức ngày 22/7/2017, các chuyên gia, cơ quan quản lý, đại diện doanh nghiệp đã nêu lên những vướng mắc, khó khăn, cũng như nhiều ý kiến đóng góp để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư phát triển, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Tác giả Nguyễn Thành