VHC: Ngày GDKHQ tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền (20%)

0:00 / 0:00
0:00
CTCP Vĩnh Hoàn (VHC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2024

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2024

- Lý do mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/02/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, P.11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp ( từ 8h-17h vào các ngày thứ 2 – thứ 6, từ 8h-12h vào các ngày thứ 7) bắt đầu từ ngày 29/02/2024 và xuất trình CMND/CCCD.