Xuân Quý Mão 2023: Nắm bắt cơ hội - Hướng tới tương lai

Chương trình Đối thoại đầu tuần - số đầu Xuân Quý Mão 2023 do Báo Đầu tư thực hiện với chủ đề "Nắm bắt cơ hội - Hướng tới tương lai", với sự tham gia của ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tác giả baodautu.vn