BCF: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng cổ phiếu (100:5)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thực phẩm Bích Chi (Mã chứng khoán: BCF - HNX)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/06/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:5 ( mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 5 cổ phiếu mới phát hành)

Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 47.999 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5, cổ đông A nhận thêm (47.999/100*5) = 2.399,95 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, số lượng 0,95 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ và không phát hành. Như vậy cổ đông A sẽ nhận thêm 2.399 cổ phiếu mới.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại CTCP Thực phẩm Bích Chi - địa chỉ: Số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp thời gian vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân(CMND)/ căn cước công dân (CCCD).