Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD) chia cổ tức 30% bằng tiền

Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD) chia cổ tức 30% bằng tiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD – UPCoM) thông báo, ngày 4/11 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng.

Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành 6,41 triệu đơn vị, Bê tông Ly tâm Thủ Đức sẽ phải chi khoảng 19,23 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 24/11/2022.

Đây cũng là mức cổ tức dự kiến chia cho năm 2021 đã được ĐHCĐ thường niên Công ty thông qua trước đó và thấp hơn so với mức chia 40% bằng tiền của năm 2020.

Hiện Bê tông Ly tâm Thủ Đức chưa có báo cáo tài chính quý nào của năm 2022. Kết thúc năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 1.202,12 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,76% so với năm trước; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm hơn 16,9%, đạt 45,02 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, Công ty còn 44,08 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra, BTD còn hơn 87,38 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 6,74 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Về kết quả công ty mẹ, năm 2021, BTD ghi nhận doanh thu đạt hơn 300,6 tỷ đồng, hoàn thành 97% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 28,26 tỷ đồng, vượt 28,3% kế hoạch.

Năm 2022, công ty mẹ đặt kế hoạch tổng doanh thu 310 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 22,5 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20%.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/10, cổ phiếu BTD đứng tại mức giá 28.500 đồng/CP.

Tin bài liên quan