BHP: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền (2,5%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (Mã chứng khoán: BHP - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/06/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/06/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Thời gian thực hiện: 01/07/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 01/07/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).