BTD: Ngày GDKHQ nhận cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền (8%)

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (Mã chứng khoán: BTD - UpCOM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2024

Lý do mục đích: Trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền

Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

Ngày thanh toán: 12/08/2024

Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 12/08/2024 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.