C21: Ngày GDKHQ tham dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2024

0:00 / 0:00
0:00
Công ty cổ phần Thế kỷ 21 (Mã chứng khoán: C21 - UPCoM)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2024

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2024

Lý do mục đích: Tham dự Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/08/2024

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.