Cao su Đà Nẵng (DRC) đặt kế hoạch quý II/2021 lợi nhuận tăng 43% lên 86 tỷ đồng

Cao su Đà Nẵng (DRC) đặt kế hoạch quý II/2021 lợi nhuận tăng 43% lên 86 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (Mã chứng khoán DRC - sàn HOSE) công bố kế hoạch kinh doanh quý II/2021.

Theo đó, doanh nghiệp công bố ước tính kết quả kinh doanh quý 1 với doanh thu thuần là 944 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 71 tỷ đồng, lần lượt tăng 18% và 51% so với cùng kỳ năm trước.

Bước sang quý II/2021, doanh nghiệp lên kế hoạch với doanh thu là 1.010 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 86 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 43% so với quý II/2020.

Trước đó, doanh nghiệp công bố kế hoạch năm 2021 với doanh thu thuần là 3.852 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 5,6% và giảm 6,4% so với thực hiện trong năm 2020.

Được biết, trong năm 2020, DRC ghi nhận doanh thu đạt 3.646,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 256,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,5% và tăng 2,4% so với thực hiện trong năm 2019.

Trong đó, năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 4.360 tỷ đồng, tăng 8% và lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 114,5% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của DRC giảm 10,3% về chỉ còn 2.430,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định đạt 1.063,6 tỷ đồng, chiếm 43,8% tổng tài sản; tồn kho đạt 787,8 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 338,8 tỷ đồng, chiếm 13,9% tổng tài sản.

Ngoài ra, so với đầu năm, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 55%, tương ứng giảm 374,4 tỷ đồng về chỉ còn 306,3 tỷ đồng và chiếm 12,6% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/4, cổ phiếu DRC giảm 350 đồng về 29.150 đồng/cổ phiếu.

Tin bài liên quan